Ώρες Λειτουργίας

Τμήματα εκμάθησης

Δευτέρα -Τετάρτη -Παρασκευή 16:00 – 17:00 ,17:00 – 18:00 ,18:00 – 19:00 ,19:00 – 20:00
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 16:00 – 17:00 , 17:00 – 18:00 , 18:00 – 19:00 , 19:00 – 20:00

Τα τμήματα και οι ώρες ισχύουν για μικρή και μεγάλη πισίνα

Αγωνιστικό τμήμα

Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00 – 20:30
Σάββατο 09:00 έως 11:00

Baby swimming

Τετάρτη και Παρασκευή 11:00 – 13:00
Δευτέρα και Τετάρτη  20:00 – 21:00