Ώρες Λειτουργίας

Τμήματα εκμάθησης

Δευτέρα -Τετάρτη -Παρασκευή 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00, 19:00 – 20:00
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 16:00 – 17:00 , 17:00 – 18:00 , 18:00 – 19:00 , 19:00 – 20:00

Τα τμήματα και οι ώρες ισχύουν για μικρή και μεγάλη πισίνα

Αγωνιστικό τμήμα

Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00 – 20:30 & Σάββατο 09:00 έως 11:00

Τρίτη & Πέμπτη 17:00 – 18:00 γυμναστική – πιλάτες

Καλλιτεχνική κολύμβηση

Τρίτη και Πέμπτη 17:00 – 18:30

Baby swimming

Δευτέρα και Τετάρτη 20:00-21:00
Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00