Προπονητές

 

Μανιάτη Ελένη

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Παν/μιου Αθηνών

Προπονητική εμπειρία στην βρεφική κολύμβηση

 

 

 

Μουργελά Χριστίνα

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Παν/μιου Αθηνών

Πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της κολύμβησης

 

 

 

Ντρέβου Πίτσα

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Παν/μιου Αθηνών

Πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της κολύμβησης

 

 

 

 

Οικονόμου Κωστούλα

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Παν/μιου Θράκης

Αρχιπροπονήτρια Ομάδας

Ειδικότητα κολύμβηση
Master: Προπονητική κολύμβησης

Κάτοχος διεθνούς αναγνωρισμένου πτυχίου WABC στην βρεφική κολύμβηση

 

 

Πετρόπουλος Τρύφωνας

Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής Παν/μιου Αθηνών

Συμμετοχή σε σεμινάρια :

Θετική επίδραση της κολύμβησης στα παιδιά

Κολύμβηση ο καλύτερος τρόπος εκγύμνασης