ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ξεκινάνε σήμερα Δευτέρα πρώτη Οκτώβρη τα μαθήματα στη μεγάλη πισίνα .

Δυστυχώς ένα τεχνικό πρόβλημα , ενώ και η μικρή πισίνα ήταν έτοιμη , θα καθυστερήσει την έναρξη στην μικρή .