ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 18:30 στο κέντρο <<Χαγιάτι>> στον Αι Γιώργη (Κα ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ) καλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου
σε Γ.Σ. με θέματα Ημ. Διάταξης:
1. Διοικητικός – Οικονομικός απολογισμός κολυμβητικής περιόδου 2009-2011.
2. Διοικητικός-Οικονομικός προγραμματισμός επόμενης κολυμβητικής περιόδου.
3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
4. Αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων για Δ.Σ.
Έχουμε υποχρέωση να συμμετέχουμε όλοι στις διαδικασίες του ομίλου μας, γιατί έτσι θα μπορούμε να θαυμάζουμε τα παιδιά μας στο μέλλον.